Duration
07 Nights & 08 Days

Routing
Bangalore - Mysore/ Kabini/ Bandipur - Mysore - Hassan - Hospet - Badami - Goa - Bangalore

Duration
07 Nights & 08 Days

Routing
Delhi - Agra - Jaipur - Sawai Madhopur - Udaipur - Ahmedabad - Aurangabad - Mumbai

Duration
07 Nights & 08 Days

Routing
New Delhi - Jaipur - Sawai Madhopur - Chittaurgarh - Udaipur - Jaisalmer - Jodhpur - Bharatpur - Agra – Delhi

Duration
07 Nights & 08 Days

Routing
Delhi - Agra - Gwalior - Khajuraho - Bandhavgarh - Varanasi - Gaya - Kolkatga

Duration
07 Nights & 08 Days

Routing
Mumbai - Sindhudurg Nagari - Goa - Kolhapur - Aurangabad - Chandrapur - Ajanta Caves - Nasik - Mumbai

Duration
07 Nights & 08 Days

Routing
New Delhi - Jaipur - Jaisalmer - Sawai Madhopur - Udaipur - Bharatpur - Agra - Delhi